Nebojte se stomie
  Návštěvní kniha
 


Name:
Your Email address:
Homepage:
Your message:

<-Back

 1 

Continue->

Name:Jitka Skálová
E-Mail:ilco.pribramseznam.cz
Homepage:-
Time:03/18/2011 at 4:02pm (UTC)
Message:jsem 13 let stomièka,pøed dvìma lety mi byl odebrán koneèník.Problémse stomií nemám, dá se s tím normálnì žít, jsou urèitì horší vìci.

Name:Janèa
E-Mail:iruska.vseznam.cz
Homepage:-
Time:04/28/2010 at 12:10pm (UTC)
Message:Mùžete mi prosím napsat na mùj e-mail podrobnìjší informace o stomii?Taka má rakovinu koneèníku a zdøejmì ho èeká trvalá stomie Pokaï má nìkdo stejné zkušenosti písnìte mi na mejlíka.Mám o taku strašný strach.Dìkuji Janèa

Name:Ivet 
E-Mail:mejse.hezkyseznam.cz
Homepage:http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rsautor=254&rsrazeni=datum_90
Time:10/25/2008 at 8:02pm (UTC)
Message:Jste zlatý, dìkuju, samozøejmì poèkám.. pokud víte o dalších, kteøí s tím mají své zkušenosti, pøedejte, prosím, odkaz.. dìkuju za pomoc

Name:Broòa
Homepage:-
Time:10/25/2008 at 7:53pm (UTC)
Message:Dobrá nìco zkusím sepsat a pošluvám to ,nebude to však hned,nemám moc èasu ale s prnim snìhem to bude pøíznivìjší,

User: stomie
stomie
Offline
Time:10/21/2008 at 5:32pm (UTC)
Message:Ano, prodìlala jsem operaci v èervenci a jsem moc spokojená, pìt let jsem na ní èekala
Chtìla bych natoèit i instruktážní video, snad se ho podaøí vložit, dìkuju, budu ráda, když mi napíšete váš pøíbìh, chcete?

Name:Broòa
E-Mail:tucnyseznam.cz
Homepage:-
Time:10/21/2008 at 5:14pm (UTC)
Message:Paní Iveto vidìl jsem na stránkách Stomik váš príspìvek v diskuzi.Byla jste na další operaci ohlednì stomié?Já jsem stomikem od dìtství,už to bude 28 let co nosím pytlík na bøiše.A zatím to musím zaklepat na døevo,že mi stomie nedìlala velké starosti a podud se nìjaký problém naskytl tak se s tím stomik musí poprat a to jsou ty cenné zkušenosti se kterými se táké rád podìlím

Name:Ivet 
E-Mail:mejse.hezkyseznam.cz
Homepage:http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rsautor=254&rsrazeni=datum_90
Time:10/15/2008 at 6:57pm (UTC)
Message:Dìkuji za vzkaz, snažím se.. vím, že to pro nìkoho není jednoduché. ráda poradím všem, kdo to potøebují

Name:Broòa
E-Mail:tucnyseznam.cz
Homepage:-
Time:10/15/2008 at 5:54pm (UTC)
Message:Dobrý den paní Iveto pøeji vám hodnì zdraví a také síly nevzdávat se.Já sám jsem urostomik tak vím co stomie obnáší.Držím vám palce

 
   
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free